Komunikacja miejska a niepełnosprawni, czyli wciąż jest fatalnie – Windy24
Home / Aktualności / Komunikacja miejska a niepełnosprawni, czyli wciąż jest fatalnie

Komunikacja miejska a niepełnosprawni, czyli wciąż jest fatalnie

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ostatnio raport dotyczący dostępności pojazdów komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych o ograniczonych możliwościach ruchowych. I trzeba powiedzieć, że nie jest to raport optymistyczny. Mimo nieznacznej poprawy w tym zakresie, bariery napotykane przez osoby niepełnosprawne wciąż są olbrzymie.

Władze nie potrafią właściwie ocenić potrzeb osób niepełnosprawnych

A to przekłada się na zbyt małą liczbę kursów autobusów niskopodłogowych. Nie trzeba chyba nadmieniać, iż pojazdy wysokopodłogowe niemalże uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim komfortowe dostanie się do wnętrza autobusu.

Tego typu trudności przekładają się na dostęp osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych, medycznych, kulturowych; zdarza się również, że są trudną do pokonania przeszkodą, jeśli chodzi o znalezienie stałego miejsca zatrudnienia.

Rzecz nie ogranicza się wyłącznie do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bo przecież z komunikacji miejskiej korzystają całe rzesze osób starszych, często o obniżonych możliwościach poruszania się. Dla nich wsiadanie i wysiadanie do autobusów wysokopodłogowych potrafi być istną męczarnią.

Jest poprawa, ale nieznaczna

Polskie miasta (a przynajmniej ich część) podjęły w ostatnich latach działania mające na celu „uprzyjaźnienie” komunikacji miejskiej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogłyby komfortowo i względnie samodzielnie zeń korzystać. Sęk w tym, że większość miast nawet nie konsultowała ewentualnych zmian ze środowiskami zrzeszającymi niepełnosprawnych. A że syty głodnego nigdy nie zrozumie, wdrożone zmiany w większości przypadków nie przyniosły oczekiwanej poprawy.

A trzeba wiedzieć, że trudności z korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się wpływają również na komfort podróżowania pozostałych użytkowników.

 

(źródło: nik.gov.pl, liftplus.pl)

About Redakcja

Leave a Reply